top of page

Våra alkaliska avfettningsmedel finns för det flesta tänkbara tuffa rengöringsområden, allt från motorstvätt till rengöring av golv och andra hårt smutsade ytor.

Sortimentet består av ett flertal utvecklade produkter anpassade för olika användningsområden så som fordonstvätt, smådelstvätt med mera. 

Alkalisk Avfettning

Kallavfettning

Våra lösningsmedelbaserade kallavfettning är extra effektiv mot fet smuts, olja, tjära, asfalt med mera.

 

I vårt sortiment ingår ett flertal produkter, utvecklade och anpassade för olika användningsområden, bland annat fordonstvätt och rengöring av verktyg.

 

Microavfettning

Våra microavfettningsprodukter är dubbelverkande rengörings- och avfettningsmedel. Dessa fungerar bra även vid låga temperaturer, som vid fordonstvätt vintertid. Används som avfettning och rengöring av motorer, motordelar, maskiner, fordonstvätt, avfettning av plåt, rengöring av golv och andra feta ytor. 

 

I vårt sortiment ingår ett antal miljöanpassade produkter och omfattar både kraftfullare medel men även för enklare rengöringsändamål. 

bottom of page